Disclaimer

Disclaimer voor Power Leaf Groep BV, handelend onder de naam Thuisaccu.com

Power Leaf Group BV verleent u hierbij toegang tot thuisaccu.com (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen of uzelf van informatie te voorzien.

Power Leaf Group BV behoudt zich daarbij het recht voor elk moment de inhoud te kunnen aanpassen of onderdelen te kunnen verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Power Leaf Group BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van Power Leaf Group BV op elk moment gewijzigd worden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met thuisaccu.com.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Power Leaf Group BV. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Power Leaf Group BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan op elk moment gewijzigd worden.