Privacy policy

Via de website thuisaccu.com van Power Leaf Group B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Morellenlaan 70 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 57203723, die u advies geeft over thuisaccu’s. Hierin worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens in verwerkt.

Thuisaccu.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacy wetgeving.

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 3-1-2019

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door thuisaccu.com verwerkt voor de volgende doeleinden.

  • Het inloggen en verifiëren van gebruikers van de website.
  • De communicatie tussen thuisaccu.com en de gebruikers.
  • Het doorgeven van gegevens aan dienstverleners bij wie u diensten heeft aangevraagd, zoals de door u geselecteerde leveranciers, installateurs en onderhoudsmonteurs van thuisaccu’s.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en brochures.
  • Het houden van kwaliteitsonderzoeken onder gebruiker.Het monitoren en auditeren van de website.
  • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is mogelijk zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nog nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw gegevens voordat u de toestemming introk). Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op basis van uw verleende toestemming zullen uw gegevens dan worden gedeeld met Mailchimp en Mandrill.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u uw account verwijderd en daarnaast zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer u twee jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de website.

 Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens door aan de partijen met wie u contact heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld leveranciers of installateurs van thuisaccu’s, of belastingadviseurs die u kunnen assisteren bij het terugvragen van btw op thuisaccu’s.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met thuisaccu.com heeft gesloten, het onderhouden van thuisaccu.com of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze websites bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website, heeft u na schriftelijke of elektronisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw verzoek aan thuisaccu.com richten door een e-mail te versturen naar info@thuisaccu.com.

Als de gegevens niet kloppen, kunt u thuisaccu.com verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als een dergelijke aanvraag bij thuisaccu.com wordt gedaan is het mogelijk dat wij u verzoeken om uw aanvullende gegevens, om er zeker van te zijn dat er door de juiste persoon een aanvraag wordt ingediend.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van Thuisaccu.com door hier een bericht achter te laten.